1. Ogłoszenie wyników odbędzie 16 października w godzinach wieczornych, podczas uroczystego zakończenia Biennale.

2. Nagrody przyznane zostaną uczestnikom, których prace wybrane zostaną przez Jury.

3. Nagrody pieniężne w konkursie projektów zrealizowanych, zostaną przyznane w wysokości:

• I nagroda – 12 000 PLN

• II nagroda – 8 000 PLN

• III nagroda – 5 000 PLN

4. Nagrody pieniężne w konkursie projektów koncepcyjnych, zostaną przyznane w wysokości:

• I nagroda – 12 000 PLN

• II nagroda – 8 000 PLN

• III nagroda – 5 000 PLN

5. Nagrody pieniężne w konkursie – seminarium, zostaną przyznane w następujących wysokości:

• I nagroda – 10 000 PLN

• II nagroda – 6 000 PLN

• III nagroda – 4 000 PLN

6. Organizatorzy w porozumieniu z Jury, zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych oraz przyznania, w uzasadnionych przypadkach, honorowych wyróżnień.

7. Nagrody pieniężne mogą zostać wręczone podczas ogłoszenia wyników lub zostaną przesłane na konta laureatów, jednak nie później, niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu. Kwoty podane w punkcie 2., 3. i 4. są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

8. Jury przyznaje również pojedynczą, specjalną nagrodę Grand Prix MBA Kraków 2015 jednej spośród 3 zwycięskich prac w wyżej wymienionych konkurencjach biennalowskich konkursów.