Kurator: Romuald Loegler

Komisarz: Marek Kaszyński

Komisarz organizacyjny ds. Wystaw: Monika Kozub

Komisarz organizacyjny ds. Seminarium: Marta A. Urbańska

Sekretarz organizacyjny: Marcin Ewý

Opracowanie graficzne: Mateusz Smoter